تبلیغات
دور زدن ممنوع

دور زدن ممنوع

دوست داشتن،دور برگردان ندارد

من آذر ماهی ام

من آذر ماهی ام


غرور من 


امپراتور بزرکی ست


که به پای هیچ کس


سقوط نمی کند


[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 03:24 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]

.......

هر روز

شعری از من متولد می شود

که خون تو

در رگ هایش جریان دارد[ پنجشنبه 9 دی 1395 ] [ 10:53 ق.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]

مرد بودن ساده نیست

دلم گرفته


و چشمانم


به اندازه ی تمام ابری ماندنش


بارانی شده


دلم گرفته


و شانه هایم


به اندازه ی تمام کوه بودن هایش


خسته است


دلم گرفته


و به اندازه ی تمام مرد بودنم


مرور میکنم فراموش کرده ها


و با خودم زمزمه میکنم


بانوی آذر ماهی


مرد بودن


رسم ساده ای نیست


بیخودی تلاش نکن

[ دوشنبه 6 دی 1395 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]

مرد باش...

بانوی آذرماهی 
مرد باش
آنقدر مرد که سایه خودت هم
 روی سرت زیادی کند
قوی باش بانو
ابری بمان
بارانی نشو
کوه باش بانو
نریز
نشکن
چشمانت را بر دلتنگی هایت ببند و
با بغض هایت جنگ کن
بانو 
تو باید مرد باشی
رسم مردانگی 
فراموش کردن است
فراموش کردن...[ سه شنبه 9 آذر 1395 ] [ 04:36 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]

دلتنگی

دلتنگی  

جای خالی توست

وقتی تمام کوچه های علی چپ هم

به خیال تو ختم می شود[ جمعه 28 اسفند 1394 ] [ 01:00 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]

زنانه

شاید مردانه بشود 

نبود کسی را 

زیر برف سنگین بهمن ماه

از یاد برد

ولی زن که باشی

خود نبودش 

برف می شود روی موهایت...


[ سه شنبه 15 دی 1394 ] [ 07:27 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]

مردها...

می گویند«مردها گریه نمی کنند»

آری مردها گریه نمی کنند

فقط می شکنند

تخریب می شوند

و ناگهان

تمام می شود


[ جمعه 15 آبان 1394 ] [ 05:49 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]

برای آمدن دیر است

     تو نیستس و من

     سالهاست کنار این جاده

     آمدنت را انتظار می کشم

     به ساعتم نگاه می کنم

     عقربه ی ثانیه شمار

     روی صفحه ی گرد ساعت

     قدم می زند

     و دقیقه ها

     آنقدر کش می آیند

     که هر کدامشان 

     یک سال پیرترم می کنند

     و من گمان می کنم

     توی این سالها

     آنقدر پیر شده ام

    که شنیدن نامت

     کمر واژه هایم را خم می کند،

     دستانم

     آنقدر ناتوان شده

     که نمی توانند واژه های این شعر را

     تا آمدنت نگه دارد

     و چشمانم آنقدر کم سو شده

     که دیگر برای آمدنت

     خیلی دیر است


[ پنجشنبه 26 شهریور 1394 ] [ 03:41 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]

متهم

     آهای آقای قاضی

    طبق کدام بند از قوانین مردانه ات

     متهمم کردی

     من

     دختر ساده ای بودم 

     که قرار نبود

     کسی 

     عاشقم کند...


[ پنجشنبه 26 شهریور 1394 ] [ 03:38 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]

تو آسوده بخواب

     تو آسوده بخواب

     از امشب

     من به جای تو هم خاطرات را مرور می کنم

     تو فقط

     آسوده بخواب


[ پنجشنبه 26 شهریور 1394 ] [ 03:23 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]

قهوه

     قهوه ای چشمانت را گرفته است
 
     زنی که هر شب

     به صرف قهوه

     به مهمانی چشم هایت می آید


[ دوشنبه 23 شهریور 1394 ] [ 12:03 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]

هوای پیاز خورد کردن...

     من حالم خوب است

     فقط

     از وقتی که تو نیستی

     چشمانم مدام

     هوای پیاز خرد کردن می کنند


[ یکشنبه 22 شهریور 1394 ] [ 03:40 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]