تبلیغات
دور زدن ممنوع - برای آمدن دیر است

دور زدن ممنوع

دوست داشتن،دور برگردان ندارد

برای آمدن دیر است

     تو نیستس و من

     سالهاست کنار این جاده

     آمدنت را انتظار می کشم

     به ساعتم نگاه می کنم

     عقربه ی ثانیه شمار

     روی صفحه ی گرد ساعت

     قدم می زند

     و دقیقه ها

     آنقدر کش می آیند

     که هر کدامشان 

     یک سال پیرترم می کنند

     و من گمان می کنم

     توی این سالها

     آنقدر پیر شده ام

    که شنیدن نامت

     کمر واژه هایم را خم می کند،

     دستانم

     آنقدر ناتوان شده

     که نمی توانند واژه های این شعر را

     تا آمدنت نگه دارد

     و چشمانم آنقدر کم سو شده

     که دیگر برای آمدنت

     خیلی دیر است


[ پنجشنبه 26 شهریور 1394 ] [ 03:41 ب.ظ ] [ سها ] [ نظرات() ]